Gruve kan bli CO2-lager

Den nedleggingstruga olivingruva i Lefdalsbygda i Eid kan bli brukt til å lagre karbondioksid (CO2).