Ny trafikkarusell i sentrum

Nytt kjøremønster ved Vaskerelven - igjen.