Smell på Dokken

To personer kjørt til legevakten.