• Redningsskøyten Kristian Gerhard Jebsen bisto det grunnstøtte skipet MS Biostar. FOTO: Roberts Sandsbakk, Redningsselskapet.

Lasteskip på grunn

52 meter langt lasteskip tok inn vann.