Krasjet og stakk

Krasjet med en buss da han stakk av fra et annet trafikkuhell.