• Får disse studentene svineinfluensa, må de følge vanlige rutiner og få legeerklæring dersom de vil ha gyldig eksamensfravær. Studentene ved Universitetet i Bergen er her på semesterstartmøte i Grieghallen. Arkivfoto: Paul S. Amundsen.

Syke studenter må ikke til legen

I Trondheim og Stavanger slipper studenter legeerklæring dersom de blir syk til eksamen. I Bergen må studentene fortsatt besøke legen.