Riktig klasse, feil skole

Sandra Mæland er langt fra alene i ønsket om å bytte skole. Elevene i Hordaland og Oslo fikk flest avslag på førsteønsket til videregående skoleplass.