Lover å rydde opp

Byråd Tomas Moltu (KrF) lover at de åpne barnehagene ikke skal tape penger, slik de gjør med den nye tilskuddsordningen.