Helse Førde må kutte 66 mill.

Helse Førde må kutte kostnadene med 66 millionar kroner neste år. Talet på tilsette skal ned.