- Sa selv opp stillingen

Pastoren som har anmeldt Enevald Flåten for menighetstyveri skal ha tatt imot en pengegave på mellom 50.000 og 100.000 for å fratre sin stilling.