Egen ambulanse for psykisk syke

Det siste året har Bergen hatt en egen ambulansetjeneste som brukes til psykisk syke, men fremdeles hentes mange av politiet.