Hypermoderne og ubrukeleg

Det hypermoderne luftrenseanlegget i Lærdalstunnelen kosta staten 50 millionar, men er brannfarleg og har ikkje vore i drift på fleire år. Det same er tilfellet med renseanlegg i ei rekke tunnelar over heile landet.