Losen hørte alarmer

Før losen gikk fra borde fra MS «Server», registrerte han alarmer fra maskinrommet.