1881 fakturerte sorgsamtale

Marion Færøy fikk hjelp til viderekobling av 1881 Opplysningen, men fikk en overraskelse da regningen kom. Hele samtalen med hjelpelinjen ble fakturert med 1881-takster.