Fengslende tysk-norsk elevmøte

De tyske ungdomsskoleelevene fikk byhistorie i megakort versjon. De gikk fra bystyresalen via de gamle fengselscellene og rett på kaffebar.