Leteaksjon avblåst

Funnet av en tom snekke førte til full utrykning til Håøy i Meland. Men leteaksjonen ble avblåst da eieren meldte seg.