Kutt på KK rammer distriktene

Fødende i distriktene blir ekstra hardt rammet av innstramminger av fødselstilbudet på Kvinneklinikken