Startet slosskamp i rådhuset

Politiet måtte rykke ut og skille to kamphaner som braket sammen i nevekamp i rådhuset på Stord.