Krever dagslys

Spesialsykepleierne på Haukeland Universitetssykehus aksjonerer for retten til å se dagslys.