Pølsefest for sultne trommiser

Herrrlig! Bilkøer og kaos og trommevirvler gjennom sentrum i går - byens 15 buekorps på marsj til fest i Grieghallen, fulgt av fansen.