- Bør vurdere habilitet

Anne Gine Hestetun bør be kommuneadvokaten vurdere habiliteten, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.