Protesterer mot gigantisk kraftline

Statnett vil byggje ei gigantisk kraftline gjennom heile Sogn og Fjordane. Traséen blir 45 meter brei, og mastene 35 meter høge.