Milliongave til Haraldsplass

Haraldsplass har fått 1,5 millioner kroner fra Frank Mohns stiftelse til innkjøp av et eget ultralydapparat til behandlingen av slagpasienter.