– Må presse Iran

Statoil og Hydro må legge press på Iran for å stanse henrettelser og tortur, mener Eva Stabell i Den internasjonale journalistføderasjonen.