Mispæl skal utryddast

Mattilsynet dreg i gang ein storaksjon for å hindre at plantesjukdomen pærebrann skal spreie seg til fruktområda på Vestlandet.