– Sykehjem gir verdig omsorg ved livets slutt

De fleste pårørende ved norske sykehjem opplever at deres kjære får god omsorg ved livets slutt. Men dødsfallet kan oppleves svært traumatisk om pasienten dør alene.