- Hadde hemmelige telefoner

Jarle Olsen og de to tiltalte hadde spesielle telefoner som de bare brukte seg imellom, hevdet Olsen i retten i dag.