Planlegger manngard

Neste uke planlegges det å gå manngard i området rundt de siktedes bolig i Krabbedalen.