Forskningsrådet: - Haugan misforstår

Leder i Forskningsrådet, Arvid Hallén vil ikke kommentere professor Haugans sak.