Turboneger til Førde

Sommarfesten i Førde har sikra seg Turboneger. Seinare i sommar skal dei opne Quart-festivalen i Kristiansand.