Venter større prispress

Meglere i Bergen sier konkurransen om oppdragene er blitt tøffere. De venter at prisene skal presses videre nedover.