Kraftline utanom Hardanger

Medan konferansedeltakarar frå heile landet diskuterte skjemmande kraftliner gjennom Hardanger og andre naturperler, la ordførarane andre planar.