Vil ha sportsblod

Blodbanken i Helse Fonna setter i gang en rekrutteringskampanje i idrettsmiljøet for å få flere til å gi blod.