Helsetilsynet kritisk til Floenkollektivet

For lite lege- og psykologhjelp, og for dårlig føring av journaler. Det er hovedankepunktene mot rusinstitusjonen Floenkollektivet.