Tide vil ha kommunen ut

Toppsjefen i Tide ASA, Dagfinn Neteland, sier det vil være helt naturlig at Bergen kommune selger aksjene i transportselskapet.