Osheim skole - snart historie?

Klinikksjef Tor Visnes og den øvrige ledelsen i Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Helse Bergen har foreslått å legge ned driften av PBU-Osheim fra 01.07.07.