Elendige matteresultater ved NHH

Førsteårsstudentene ved Norges Handelshøyskole har aldri gjort det dårligere i matte enn nå.