Debuterer med sprøyter før de er 15 år

Hjelpeapparatet beskrives som uverdig, mangelfullt og preget av lite samarbeid. Bergens unge og tunge rusmisbrukere er kartlagt.