Drepen av to skot

Den 44 år gamle kvinna som blei drepen i Eid, blei først skoten med hagle og deretter med pistol.