- Mytteri av ordføreren

Oddny Miljeteig (SV) beskylder ordfører Gunnar Bakke (Frp) for mytteri i kommunerevisjon-saken. Ordføreren nekter å gå planken.