Konkrete eksempler og humor

Den beste måten å filosofere sammen med de unge på, er å bruke konkrete eksempler fra virkeligheten eller litteraturen.