"Til Almenhedens Kundskab"

Tinglysningsmaterialet som historisk og rettslig kjelde. Frå april 2007 var det slutt på lage nye pantebøker på papir. Dei dokumenta som no vert tinglyste, vert skanna og berre tekne vare på i elektronisk versjon, eller dei kan vere elektroniske alt ved tinglysinga.