Kristenfolket danner front

De kaller seg Kristenfolket. De støtter Israel og det gamle ekteskapet. Nå går de ut i valgkampen for kandidater, ikke for partier.