Satt fast i fjellet

En fransk statsborger måtte bli hentet med helikopter i Odda.