Krasjet på motorveien

En bil kjørte i fjellveggen i Lyderhorntunnelen. Tunnelen ble stengt.