Samanbrot for sjøaurefisket

Fisket etter sjøaure i Sogn og Fjordane i fjor var det dårlegaste på 30 år.