Flyg som før

Widerøe og danske DAT får halde fram med å flyge folk til og frå Sogn og Fjordane.