Flere syke, flere medisiner

Vi får flere eldre og flere syke. Flere sykdommer kan behandles med stadig nyere, bedre og ofte dyre legemidler. Det driver kostnadene opp.