Begjærer Oddekalv konkurs

Zoolog Åge Simonsen fikk sparken og ble trukket i lønn.