Søkerstorm til bergensskolen

Mens Oslo sliter med lærerrekrutteringen, får bergensrektorene hundrevis av søknader.